Om support og service

Uden serviceaftale
Her faktureres som minimum DKK 950.- ved en henvendelse

Med en serviceaftale
Faktureres pr. påbegyndte 1/2 time

Klippekortet er en nem og billig måde at få IT support på.

Med et klippekort
Der afregnes pr. påbegyndt 15 min. hvor hele klippekortet er betalt forud.

Ved hvert IT support henvendelse anvendes der 1 klip per 15 min.
I stedet for at betale kr. 950,00 som er den almindelige time pris kan du starte med timepriser helt ned til kr. 600,00 pr. time.

Produkt navn          Antal klip                 Pris pr. klip              Kortets samlede pris ekskl. moms

Klippekort-10          10                               212,50                       2.125,00

Klippekort-25          25                               200,00                       5,000,00

Klippekort-100        100                             187,50                       18.750,00

Alle priser i DKK ekskl. moms.

Klippekortet bestilles før der ydes support.